Sosiaali-individualismin puolustuspuhe

Tieteelliset julkaisut ja esitelmät

Tieteelliset julkaisut ja esitelmät

Julkaisuluettelo, päivitetty 18.11.2014

 

Väitöskirja

1. Muukkonen, Matti. 2012. Yhdistymisvapaus ja yhdistysoikeuden järjestelmä. Dissertations in Social Sciences and Business Studies / Edilex-lakikirjasto.

 

Kansainväliset tieteelliset referee -julkaisut

2. Muukkonen, Matti Antero. 2012. Freedom of Association in Finland. International Journal of Not-for-Profit Law 1-2: 64-67.

1. Muukkonen, Matti Antero. 2007. Association Law in Finland International Journal of Not-for-Profit Law 2: 76-83.

 

Kotimaiset tieteelliset referee -julkaisut

9. Muukkonen, Matti. 2012. Jatko-opiskelijaksi ottamisesta. Edilex 17.8.2012/35: 1-29.

8. Muukkonen, Matti. 2012. Ulkoistaminen ja perustuslainsäätäjän tahto. Edilex 29.3.2012/14: 1-21.

7. Muukkonen, Matti. 2011. Työllisyyspolitiikan toimeenpano – velvollisuudet ja välineet. Edilex 13.9.2011/19: 1-28.

6. Muukkonen, Matti. 2010. Yhdistymisvapauden alkuperä ja sisältö Oikeus 4: 396-417.

5. Muukkonen, Matti. 2008. Oikeudesta kuulua yhdistykseen Oikeus 3: 322-344.

4. Muukkonen, Matti. 2008. Ylioppilaskunnan automaatio- ja pakkojäsenyyden taustasta Hallinnon tutkimus 4: 12-21.

3. Muukkonen, Matti. 2008. Ylioppilaskunnan automaatio- ja pakkojäsenyyden perustuslainmukaisuus Edilex 10.4.2008/4: 1-36.

2. Muukkonen, Matti. 2007. Perusoikeuslähtöisen laintulkinnan hahmottelua yhdistysoikeudessa Edilex 29: 1-17.

1. Miettinen, Tarmo - Muukkonen, Matti. 2006. PL 125.2 §:n nimitysperusteet ja kunnallinen virantäyttö Lakimies 4/2006: 511-535.

 

Kotimaiset tieteelliset ei-referee julkaisut

9. Muukkonen, Matti. 2014. Ammattikorkeakoulun opiskelijat - kadotettu vai pelastettu? Edilex 24/18.11.2014 s. 1-16.

8. Muukkonen, Matti. 2014. KHO 2014:1 - moniarvoisuuden voitto. Lakimies 3/2014 s. 447-468.

7. Muukkonen, Matti. 2012. Kuntajakolaki käytännössä. Norderstedt, Saksa. 136 s.

6. Muukkonen, Matti. 2012. Erilaisia yhdistyksiä, erilaisia käyttötarkoituksia (lectio praecursoria). Oikeus 1: 131–136.

5. Miettinen, Tarmo – Muukkonen, Matti – Myrsky, Matti – Pohjolainen, Teuvo. 2009. Uusi yliopistolainsäädäntö. Lakimiesliiton kustannus, Helsingin kamari oy.

4. Muukkonen, Matti ja Sajama, Seppo. 2009. Seuraako negatiivinen yhdistymisvapaus loogisesti positiivisesta yhdistymisvapaudesta? Oikeus 1: 49-55.

3. Muukkonen, Matti. 2008. Erisuuruinen liittymismaksu ja yhdistyksen jäsenten yhdenvertaisuus - KKO 2008:41 Lakimies 4: 666-671.

2. Muukkonen, Matti. 2007. Jäsenen osallistumisoikeuden epääminen yhdistyksen kokouksen päätöksen mitättömyyden aiheuttajana - KKO 2007:42 Lakimies 5: 756-762.

1. Muukkonen, Matti. 2007. Quid nunc, ylioppilaskunta? Tiedepolitiikka 3: 41-50.

 

Toimitetut julkaisut

2. Muukkonen, Matti (toim.). 2008. Juhlakirja Pentti Arajärvi 1948-2/6-2008. Joensuun yliopisto. Joensuun yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja.

1. Muukkonen, Matti. 2007. Ylioppilaskunta oikeusjärjestyksessä - yhteisö viranomaisen ja yhdistyksen välimaastossa. Joensuun yliopisto, oikeustieteiden oppiaineryhmä. Joensuun yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja.

 

Oppikirjat

2. Muukkonen, Matti. 2008. Yhdistysoikeuden perusteet. Edita Prima Oy. Edilex Libri.

1. Muukkonen, Matti Antero. 2005. Wordin käyttö yhteiskuntapolitiikan opinnäytetöissä. Joensuun yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitos.

 

Muut julkaisut

14. Muukkonen, Matti. 2012. Tulevaisuuden esityslista. Ajatuksia sosiaali-individualistisesta yhteiskunnasta. Norderstedt, Saksa. 296 s.

13. Muukkonen, Matti. 2012. Euron vastustajat näkevät jo märkiä päiväunia drakhmoista ja pesetoista. Verkkouutiset, 13.8.2012, ss. 0-0.

12. Muukkonen, Matti. 2012. Kuntakeskustelu käyntiin. Kuntalehti 3/2012, 1.3.2012 s. 48

11. Muukkonen, Matti. 2009. Ylioppilaskuntien pakkojäsenyys perustuslainvastainen. Verkkouutiset, 26.03.2009. ss.0-0

10. Matti Muukkonen. 2008. Perustuslain nimitysperusteet eivät toteudu käytännössä. Helsingin Sanomat. 04.09.2008. ss

9. Muukkonen, Matti. 2008. Perustuslain ilmeisyysvaatimus tarpeeton. 29.12.2008. ss.1-1.

8. Muukkonen, Matti. 2008. Yhdistyslaki uudistumassa Nasakka, Joensuun Nuorkauppakamarin jäsenlehti 1: 12-13. 

7. Muukkonen, Matti. 2007. Pakkojäsenyys ylioppilaskunnassa pohdintaan. 02.11.2007. ss

6. Muukkonen, Matti. 2007. Täsmennyksiä ylioppilakunnan jäsenyysmalliin. Jyväskylän Ylioppilaslehti. 26.11.2007. ss

5. Muukkonen, Matti. 2006. Hedelmöityshoidot lainsäätäjälle iso ongelma. 30.06.2006. ss

4. Muukkonen, Matti. 2006. Oikeudenkäynti periaatepunnintana Oikeus 2/2006: 329-331.

3. Muukkonen, Matti Antero. 2005. Kokoomuksen ideologinen jakolinja muuttunut. 27.05.2005. ss

2. Muukkonen, Matti Antero. 2005. Markkinatalous ei ole perusarvo. 11.11.2005. ss

1. Muukkonen, Matti Antero. 2005. Nuorten vahva rooli kokoomuksessa on perustunut sosiaalisiin painotuksiin. 05.08.2005. ss

 

Opinnäytteet

 

3. Muukkonen Matti. 2007. Ylioppilaskunta oikeusjärjestyksessä - yhteisö viranomaisen ja yhdistyksen välimaastossa.

 2. Muukkonen, Matti Antero. 2005. Konservatiivin liberaalit kasvot. Joensuun yliopisto.

1. Muukkonen, Matti Antero. 2005. Virantäyttö kunnallishallinnossa. Joensuun yliopisto.

 Tieteelliset esitelmät

 12. Kongressiesitelmä: Työllisyyspolitiikan toimeenpano – velvollisuudet ja välineet. Law, Gender, Identity-tutkijakoulutapaaminen, Suomi, 07.03.2011-08.03.2011.

11. Kongressiesitelmä: Perusoikeuslähtöinen systematisointi yhdistysoikeudessa. Oikeus, vertailu -tutkijakoulutapaaminen, Suomi, 19.03.2009 - 20.03.2009.

10. Kongressiesitelmä: Julkinen palveluntuotanto ja kolmas sektori. Oikeudelliset reunaehdot.. Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä-luentosarja, Suomi, 19.03.2008 - 19.03.2008.

9. Kongressiesitelmä: PL 124 § ja organisaationeutraalisuuden periaate. VI Oikeustieteen tutkija- ja jatkokoulutuspäivät, Suomi, 22.05.2008 - 23.05.2008.

8. Kongressiesitelmä: Tutkija- ja jatkokoulutettavaksi ottaminen - oikeudellinen näkökulma. Hallinnon tutkimuksen päivät 2008, Suomi, 10.12.2008 - 11.12.2008.

7. Kongressiesitelmä: Uusi yliopistolaki ja ylioppilaskunnan automaatio- ja pakkojäsenyys. Suomen ylioppilaskuntien liiton koulutuspoliittinen tapaaminen, Suomi, 16.09.2008.

6. Kongressiesitelmä: Ylioppilaskunnan automaatio- ja pakkojäsenyyden perustuslainmukaisuus. VI Oikeustieteen tutkijakoulutapaaminen, Suomi, 13.03.2008 - 14.03.2008.

5. Kongressiesitelmä: Organisaationeutraalisuus ja julkisia hallintotehtäviä hoitavan yhdistyksen työntekijän vastuu. Hallinnon tutkimuksen päivät 2007, Suomi, 22.11.2007 - 23.11.2007.

4. Kongressiesitelmä: Perusoikeuslähtöinen oikeuslähdeoppi yhdistysoikeudessa. Oikeustieteen päivät 2007. Työryhmä: Oikeudellinen ratkaisutoiminta: koherenssia vai kontekstuaalisuutta?, Suomi, 30.08.2007 - 31.08.2007.

3. Kongressiesitelmä: Julkinen yhdistysoikeus siviili- ja julkisoikeuden käsitteistön välimaastossa. III oikeustieteen tutkijakoulutapaaminen Lammilla, Suomi, 09.02.2006 - 10.02.2006.

2. Kongressiesitelmä: Yliopisto ja ylioppilaskunta. Hallinnon tutkimuksen päivät, Suomi, 30.11.2006 - 01.12.2006.

1. Kongressiesitelmä: Kokoomus konservatismista liberalismiin. Porvarillisen Työn Arkiston 30-vuotisjuhlaseminaari, Suomi, 12.09.2005.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!